30/11/2019, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ - Θεσσαλονίκη

30/11/2019, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ - Θεσσαλονίκη

03/07/2019, Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου

03/07/2019, Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου

3/03/2019, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ - Θεσσαλονίκη

3/03/2019, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ - Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

orchestraofgreece@gmail.com

Συγχαρητήριες επιστολές προς την ΣΟΝΕ

Ευχετήριες  επιστολές προς την ΣΟΝΕ

ysog logoR